Gminna Biblioteka Publiczna w Tarczynie Gminna Biblioteka Publiczna w Tarczynie Gminna Biblioteka Publiczna w Tarczynie Gminna Biblioteka Publiczna w Tarczynie

Kontakt

Gminna Biblioteka Publiczna w Tarczynie
ul. Juliana Stępkowskiego 17 (wejście narożne od ul. Sportowej)
05-555 Tarczyn
tel. (22) 715-79-60
e-mail: 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny otwarcia:
Poniedziałek 12:00-18:00

Wtorek 12:00-18:00

Środa 12:00-18:00

Czwartek 12:00-18:00

Piątek 12:00-18:00

Sobota 10:00-14:00


Filia w Grzędach
- Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarczynie
Al. Krakowska 18
05-555 Grzędy

tel. 506-282-250
e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny otwarcia:

Czwartek 14:00-18:00

Regulamin biblioteki

§ 1

1. Prawo do bezpłatnego korzystania z wypożyczalni mają stali mieszkańcy gminy Tarczyn oraz uczniowie szkół i zatrudnieni w zakładach pracy na terenie gminy Tarczyn.

2. Przy zapisie zgłaszający się powinien:

a) okazać dowód osobisty, a uczeń legitymację szkolną;

b) wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu.

3. Za niepełnoletniego czytelnika podpisują zobowiązanie i odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni.

4. Czytelnik jest zobowiązany informować bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub szkoły.

5. W wypożyczalni obowiązuje zakaz palenia tytoniu.

§ 2

1. Kaucje mogą być pobierane od czytelnika w następujących przypadkach:
a) jeżeli czytelnik nie jest stałym mieszkańcem gminy Tarczyn - kaucja zryczałtowana w wysokości 50 zł (wysokość kwoty może być ustalona w innej wysokości przez dyrektora biblioteki);

b) przy wypożyczaniu szczególnie cennych i atrakcyjnych książek lub kaset w kwocie 3-krotnej ceny rynkowej (bibliotekarz może również zażądać wypełnienia rewersu).

2. Czytelnik, który zamierza wycofać kaucję, powinien poinformować o tym pracownika wypożyczalni co najmniej na trzy dni przed terminem wycofania.

3. Po upływie roku od zaprzestania korzystania z wypożyczalni nie odebrana kaucja zostanie wykorzystana na potrzeby biblioteki.

§ 3

1. Wypożyczać można jednocześnie 1-3 książki.

2. Książki wypożycza się na okres nie dłuższy niż miesiąc, książki należące do kanonu lektur obowiązkowych lub uzupełniających - na okres 2 tygodni.

3. Dzieła wielotomowe wypożycza się po jednym tomie.

4. Czasopisma wypożycza się na okres 3 dni.

5. Biblioteka może przedłużyć termin zwrotu książki, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.

6. Biblioteka może zażądać zwrotu książek przed terminem ustalonym w ust.3, jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje.

7. Na prośbę czytelnika biblioteka może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych czytelników.

8. Z księgozbioru podręcznego korzysta się tylko na miejscu.

9. Czytelnik może wypożyczyć książki dla innej osoby tylko za jej pisemnym upoważnieniem.
10. Po wejściu do biblioteki czytelnik winien zgłosić się do bibliotekarza, podać swoje nazwisko, zwrócić wypożyczone książki oraz odebrać rewersy.

11. Wybrane książki czytelnik rejestruje u bibliotekarza.

§ 4

1. Bibliotekarz udziela informacji o zbiorach bibliotecznych, pomaga w doborze literatury, korzystaniu z katalogów i wydawnictw informacyjnych.

§ 5

1. Czytelnik jest obowiązany do poszanowania książek, czasopism i innych materiałów bibliotecznych. Powinien zwrócić uwagę na ich stan przed wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi .

2. W przypadku zgubienia albo zniszczenia książki lub innych materiałów czytelnik zobowiązany jest:

a) odkupić ten sam tytuł;

b) odkupić inny, przydatny w bibliotece egzemplarz (po uzgodnieniu z bibliotekarzem);
c) zapłacić:

- aktualną cenę rynkową - za książki wydane do 1990 roku plus koszt oprawy;
- trzykrotną cenę inwentarzową za materiały wydane po 1990 roku plus koszt oprawy.

§ 6

1. Za przetrzymanie materiałów bibliotecznych ponad termin określony w § 3 ust. 2, 3 i 5 biblioteka może pobierać opłaty w kwocie 50 gr od woluminu za każdy rozpoczynający się tydzień po terminie zwrotu.

2. Czytelnik, do którego biblioteka wysłała upomnienie w sprawie zwrotu materiałów bibliotecznych, pokrywa koszty wysyłki.

3. Jeżeli czytelnik, mimo upomnień odmawia zwrotu materiałów bibliotecznych lub uiszczenia innych opłat, biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.
4. Biblioteka może podać do publicznej wiadomości na terenie własnego lokalu oraz zakładu pracy lub szkoły nazwiska osób uchylających się od zwrotu materiałów bibliotecznych.

§ 7

1. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnych przypadkach na stałe pozbawiony prawa do korzystania z wypożyczalni.

§ 8

1. Uzupełnienia i zmiany regulaminu zamieszczane będą w aneksie do niniejszego regulaminu.

 

Agnieszka Fitkau-Perepeczko gościem specjalnym Dni Tarczyna

Agnieszka Fitkau-Perepeczko gościem specjalnym w czasie Dni Tarczyna

Gościem specjalnym tegorocznych Dni Tarczyna była pani Agnieszka Fitkau-Perepeczko. Dzięki możliwości spotkania z panią Agnieszką, Biblioteka zakupiła kilka pozycji książkowych jej autorstwa wraz ze specjalnymi dedykacjami dla naszych czytelników.

Agnieszka Perepeczko to polska aktorka, modelka i pisarka. Ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Teatralną w Warszawie. Wiele lat spędziła w Australii, gdzie pracowała jako aktorka i fotograf. Wystąpiła w licznych polskich i zagranicznych produkcjach filmowych. Jest również autorką książek.

W naszej Bibliotece czytelnicy znajdą takie tytuły ksiązek pani Perepeczko jak: S jak serial; Babie lato, czyli bądź szczęśliwa całe życie; Strzał w dziesiątkę, czyli 10 lat młodsza w 10 dni; Myśl, tańcz i kochaj… siebie, Śniadanie w łóżku i inne rozkosze kulinarne; Fascynujące podróże gwiazd… i moje.

GALERIA ZDJĘĆ - KLIKNIJ TUTAJ

Wręczenie nagród laureatom Dyktanda Tarczyńskiego

W eliminacjach do I Tarczyńskiego Dyktanda wzięło udział ponad 500 osób z terenu gminy Tarczyn. Do Finału Dyktanda zakwalifikowało się 61 osób. Zostali oni podzieleni na trzy kategorie. Każda grupa pisała tekst o stopniu trudności dostosowanym do swojego wieku.

7 lipca podczas Dni Tarczyna zostały wręczone nagrody finalistom I Tarczyńskiego Dyktanda.

 

Czytaj więcej: Wręczenie nagród laureatom Dyktanda Tarczyńskiego

Podsumowanie Dyktanda Tarczyńskiego

W XXI wieku, w dobie powszechnej globalizacji, promocja naszego dziedzictwa narodowego, naszej kultury, a szczególnie języka, który określa polską tożsamość, jest zadaniem szczególnie ważnym. Powinniśmy uczyć się języków obcych, ale nie możemy dopuścić do degradacji języka ojczystego. Musimy o niego dbać i chronić go.

Celem I Tarczyńskiego Dyktanda jest propagowanie poprawnej polszczyzny, sprawdzenie znajomości zasad ortograficznych oraz promowanie kultury języka polskiego.

Czytaj więcej: Podsumowanie Dyktanda Tarczyńskiego

Sunday the 20th. | Home | Free Joomla Templates