Gminna Biblioteka Publiczna w Tarczynie Gminna Biblioteka Publiczna w Tarczynie Gminna Biblioteka Publiczna w Tarczynie Gminna Biblioteka Publiczna w Tarczynie

Manifestujemy nasz patriotyzm

W sobotę (8 listopada) Gminna Biblioteka Publiczna w Tarczynie zorganizowała akcję rozdawania rozet narodowych, propagującą uzewnętrznianie postaw patriotycznych wśród mieszkańców gminy. Wszyscy chętni, którzy przybyli na koncert „Polskie drogi do wolności” otrzymali od dyrektora biblioteki, Ewy Magdziarz, rozety patriotyczne.

Czytaj więcej: Manifestujemy nasz patriotyzm

Wyniki konkursu plastycznego „Ilustracje do nieistniejących książek”

 12 listopada 2014 r. miała miejsce uroczystość wręczenia nagród laureatom konkursów zorganizowanych przez Bibliotekę. Zwycięzcy zostali nagrodzeni pięknymi książkami oraz dyplomami, a wszyscy uczestnicy konkursów otrzymali nagrody za udział oraz dyplomy. Dodatkową atrakcją dla młodzieży był seans w Kinie za Rogiem.

Czytaj więcej: Wyniki konkursu plastycznego „Ilustracje do nieistniejących książek”

Cały Tarczyn czyta dzieciom

Nasza Biblioteka włączyła się do akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. W środę 22 października pani Burmistrz Barbara Galicz, pani Wiceburmistrz Grażyna Wiśniewska-Sas, pani Sekretarz Teresa Sitarek, pan Piotr Woźniak – Doradca Burmistrza i pani Ewa Magdziarz – Dyrektor Biblioteki, czytali dzieciom opowiadania i wiersze. Dzieci z olbrzymim zainteresowaniem wysłuchały historii „Zarozumiała łyżeczka” Elżbiety Szeptyńskiej i poznały różnego rodzaju sztućce oraz ich zastosowanie. Z wielkim przejęciem i zaangażowaniem śledziły przygody kotka Rudzika - bohatera opowiadania „Mały uciekinier” oraz bawiły się, słuchając wiersza „Ptasie ulice” Tadeusza Kubiaka. Zaciekawiła je także bajka o mrówkach. W spotkaniu brało udział około 40 dzieci w wieku przedszkolnym, podzielonych na dwie grupy. Zafascynowane przedszkolaki z ciekawością oglądały prezentowane im książki dla najmłodszych. Na zakończenie spotkania dzieci obdarowane zostały soczkami i słodyczami.

FOTOGRAFICZNA RELACJA - KLIKNIJ TUTAJ

Czytanie łączy pokolenia

Informujemy, że w dniach 8-15 maja 2014 r. obchodzimy coroczny XI Ogólnopolski Tydzień Bibliotek.

W tym roku akcja przebiega pod hasłem "Czytanie łączy pokolenia".

W ramach Tygodnia Bibliotek ogłaszamy akcje:

* Dzieciństwo – najpiękniejszy okres życia

- Zapraszamy do Biblioteki w Tarczynie czytelników w każdym wieku na wspólne czytanie bajek 14 maja 2014 r. o godz. 17.00.

- Zapraszamy do Filii Biblioteki w Grzędach od poniedziałku do czwartku na głośne czytanie książeczek młodszym dzieciom od godz. 15.00 do godz. 16.30.

* Amnestia dla dłużników

Biblioteka w Tarczynie oraz Filia Biblioteki w Grzędach ogłaszają amnestię w dniach 8-15 maja 2014 r.

Osoby, które w tym czasie przyjdą oddać przetrzymane książki, nie będą musiały płacić kary za nieterminowy zwrot.

* Bookcrossing

Informujemy, że w Bibliotece w Tarczynie  wystawione będą książki - do wzięcia dla osób zainteresowanych (bez żadnych opłat).

Można będzie również przynieść własne książki i zostawić je dla innych czytelników.

* Ilustracje do nieistniejących książek

Konkurs plastyczny dla uczniów kl. I - III i wystawa prac dzieci.

* Komiksowo dla najmłodszych

Konkurs literacko - plastyczny dla uczniów kl. IV - VI oraz wystawa pokonkursowa.

Prosimy o składanie prac plastycznych do Biblioteki w Tarczynie lub w Grzędach w terminie do 20 maja 2014 r.

 REGULAMIN KONKURSU  - KLIKNIJ TUTAJ

Tydzień Bibliotek w Tarczynie

Hasło Tygodnia Bibliotek 2014 nawiązuje do Jubileuszu 650 lat w służbie książki, który będzie miał miejsce w tym roku. Dokument z 12 maja 1364 r., wydany przez króla Kazimierza Wielkiego, ustanowił Studium Generale, czyli późniejszą Akademię Krakowską, a wśród pracowników potrzebnych dla jego funkcjonowania wymieniał stacjonariuszy, którzy organizowali wytwarzanie, udostępnianie i rozpowszechnianie kopii ksiąg rękopiśmienniczych, pełniąc tym samym role bibliotekarzy, księgarzy, wydawców.

Tę datę uznaje się za początek służby książce w Polsce.

Cały rok 2014 ma przebiegać pod znakiem imprez popularyzujących książkę, czytelnictwo i wiedzę o zawodach związanych z wytwarzaniem i upowszechnianiem książek.

Biblioteki w istotny sposób wpisują się w te obchody, jako miejsce otwarte na każdego czytelnika i promujące literaturę z każdej dziedziny i epoki.

Hasło Tygodnia Bibliotek 2014 nawiązuje też do ogłoszonego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2014-2020, którego celem jest rozwój i promocja czytelnictwa, poprawienie społecznego wizerunku książki oraz zwiększenie funduszy na zakup nowości do bibliotek.

 

Sunday the 19th. | Home | Free Joomla Templates