Gminna Biblioteka Publiczna w Tarczynie Gminna Biblioteka Publiczna w Tarczynie Gminna Biblioteka Publiczna w Tarczynie Gminna Biblioteka Publiczna w Tarczynie

Konkurs plastyczny „Bezpieczeństwo zależy od Ciebie”

Gminna Biblioteka Publiczna w Tarczynie zaprasza wszystkie dzieci i młodzież do udziału w konkursie plastycznym „Bezpieczeństwo zależy od Ciebie”.

Oderwijcie się na chwilę od TV, komputerów czy tabletów i zróbcie coś kreatywnego. Narysujcie pracę na temat Waszego bezpieczeństwa. Wszelkie pomysły mile widziane - byle były kolorowe i na temat.

Pokażcie innym, jak najlepiej zadbać o własne bezpieczeństwo!

Prace należy składać do 20 marca 2017 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Tarczynie.

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „Bezpieczeństwo zależy od Ciebie” - KLIK

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „Bezpieczeństwo zależy od Ciebie”

§ 1.

 Postanowienia ogólne

1. Konkurs plastyczny skierowany jest do dzieci i młodzieży z gminny Tarczyn.

* Hasło konkursu: „Bezpieczeństwo zależy od Ciebie”

* Organizator: Gminna Biblioteka Publiczna w Tarczynie, ul. Juliana Stępkowskiego 17, 05-555 Tarczyn

§ 2.

Cel konkursu

Nadrzędnym celem konkursu plastycznego jest propagowanie zasad bezpiecznego zachowania się dzieci, zastosowanie zasad bezpieczeństwa w praktyce oraz zwrócenie uwagi na lokalne zagrożenia, jakie mogą spotkać dzieci.

Pośrednim celem konkursu jest aktywizacja dzieci i młodzieży, rozwijanie ich wyobraźni.

§ 3.

Uczestnicy konkursu

Uczestnikami konkursu są dzieci i młodzież zamieszkała w gminie Tarczyn lub uczęszczająca do przedszkoli i szkół w gminie Tarczyn.

§ 4.

Zakres tematyczny

Tematyka prac plastycznych musi nawiązywać do hasła konkursu „Bezpieczeństwo zależy od Ciebie”.

§ 5.

Zasady przeprowadzenia konkursu

1. Do konkursu należy zgłaszać prace tematyczne wykonane techniką dowolną w formacie A3 lub A4, na papierze lub innych płaskich powierzchniach.

2. Każdy uczestnik może przekazać tylko 1 pracę.

3. Sposób przekazania prac:

Osobiście lub przesyłką na adres Gminna Biblioteka Publiczna w Tarczynie, ul. Juliana Stępkowskiego 17, 05-555 Tarczyn

5. Termin składania bądź wpływu prac plastycznych mija 20 marca 2017 roku.

6. Wyłonienie zwycięzców konkursu oraz ogłoszenie wyników nastąpi do 31 marca 2017 roku na stronie internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarczynie (http://www.biblioteka-tarczyn.pl/) oraz na portalu społecznościowym Facebook (https://www.facebook.com/BibliotekaTarczyn/).

7. Prace oceniać będzie Komisja Oceniająca.

8. Sposób opisania prac konkursowych:

Na każdej pracy powinny znajdować się informacje dotyczące uczestnika konkursu, tj. imię i nazwisko, wiek, nazwa przedszkola, szkoły wraz z adresem i numerem telefonu rodzica, opiekuna dziecka.

§ 6.

Kryteria oceny

1. Prace oceniane będą pod względem:

* zgodności z tematem,

* komunikatywności dla przeciętnego odbiorcy,

* estetyki pracy.

 § 7.

 Komisja Oceniająca

1. Komisję Oceniającą , zwaną dalej Komisją powołuje Organizator.

2. Zadaniem Komisji Oceniającej będzie wyłonienie zwycięzców konkursu.

 § 8.

 Zasady nagradzania

1. Trzy najlepsze prace wybrane przez Komisję Oceniającą zostaną nagrodzone nagrodą niespodzianką.

2. Wszystkie prace zostaną zaprezentowane podczas wystawy prac plastycznych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Tarczynie.

 § 9.

 Informacje końcowe

1. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich - o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami), na rzecz Organizatora,  oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu oraz do zamieszczenia w Internecie.

2. Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody. Poprzez podanie danych osobowych uczestnik i reprezentowana przez niego instytucja wyrażają zgodę na opublikowanie jego nazwiska w publikacjach oraz w Internecie.

3. Prace niezgodne z Regulaminem lub oddane po terminie nie będą oceniane.

4. Prace zgłoszone na konkurs przechodzą na własność Organizatora.

 

5. We wszystkich sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Organizator.

Spotkania z Krzysztofem Piersą

Czy prawdziwy znawca, pasjonat i GRACZ przez wielkie G znajdzie wspólny język z gimnazjalistami z Pamiątki i uczniami najstarszych klas szkoły podstawowej w Pamiątce i w Tarczynie? Czy zachęci ich do rozmowy, wymiany doświadczeń i własnych spostrzeżeń? Czy będzie potrafił pokazać, jak sięgnąć po marzenia i co stoi nam na drodze do ich zdobycia?

Musimy powiedzieć 3xTAK, a wszystko to dzięki pomysłowości, charyzmie, poczuciu humoru i własnemu doświadczeniu Krzysztofa Piersy.

Dowiedzieliśmy się dziś, podczas spotkania z autorem książki „Komputerowy ćpun”, jak cienka linia dzieli rozrywkę i uzależnienie. Jak łatwo zrezygnować z własnych marzeń na rzecz gier i wirtualnych rozrywek. Jak kiepsko w życiu codziennym radzą sobie najlepsi z najlepszych w rankingach najpopularniejszych gier.

Ostrzegamy, że my już wiemy jak sprawdzić, czy ktoś jest uzależniony od gier komputerowych i będziemy testować naszych komputerowców, a także edukować Waszych rodziców.

Bo wszystko jest dla ludzi, a gry same w sobie nie są złe, może nudne i nic niewnoszące w nasze życie, ale nie szerzą zniszczenia naszej planety. Wszystko powinniśmy robić z umiarem.

Dziękujemy Krzysztofowi Piersie za miłe, bogate w formie i treści spotkania z tarczyńską i pamiątkowską młodzieżą. Jesteśmy przekonani, że Pana wiedza i doświadczenie w sposób zupełnie bezbolesny wstrząsnęła światopoglądem naszej młodzieży, a także samych bibliotekarek :)

          

Zobacz więcej zdjęć (KLIK)…

Akcja „Super Czytelnik”

Akcja „Super Czytelnik”

30.01.2017 - 19.06.2017

Ogłaszamy mega akcję czytelniczą!
Zostań „Super Czytelnikiem!" - czytaj, przeżywaj przygody, odwiedzaj bibliotekę, zbieraj wesołe pieczątki!

JAK ZOSTAĆ SUPER CZYTELNIKIEM?

1. Akcja trwa od 30.01.2017 r. do 19.06.2017 r., można dołączyć do niej w każdej chwili.

2. Za każdą wizytę czytelnika w Gminnej Bibliotece Publicznej w Tarczynie i wypożyczenie przynajmniej jednej książki lub czasopisma uczestnik otrzymuje pieczątkę na karcie konkursowej.

3. W jednym tygodniu można otrzymać maksymalnie jedną pieczątkę.

4. Po uzbieraniu 16 pieczątek należy złożyć kartę w bibliotece. Ostatnim dniem na złożenie kart jest 19 czerwca 2017 r.

5. Dyplomy potwierdzające zdobycie tytułu Super Czytelnika oraz nagrody dla zwycięzców zostaną wręczone w czerwcu 2017 r. na specjalnym, wcześniej zapowiedzianym spotkaniu.

6. Lista Super Czytelników zostanie wywieszona w bibliotece oraz opublikowana na stronie internetowej i fanpage`u biblioteki.

7. Akcja skierowana jest przede wszystkim do dzieci i młodzieży, ale zapraszamy do niej również wszystkich dorosłych.

Przewidujemy nagrody dla wszystkich uczestników,
którym uda się zebrać 16 pieczątek.

Gala zwycięzców konkursu plastycznego „Najpiękniejsza Bombka Choinkowa 2016”

Zimową porą, tuż po zachodzie słońca przybyli do biblioteki twórcy najpiękniejszych bombek. Tutaj czekały na nich nagrody, pamiątkowe dyplomy, szczere gratulacje i zachwyty. A także, a może przede wszystkim, przepiękne bombki wykonane przez laureatów konkursu.

Kameralne rozstrzygnięcie konkursu pozwoliło nam na lepsze poznanie zwycięzców i spędzenie kilku chwil w gronie prawdziwie artystycznych dusz. Niestety nie wszyscy chcieli zdradzić nam techniki i sposoby na wykonanie tych najpiękniejszych ozdób. Dzięki czemu jesteśmy przekonani, że przed Wami jeszcze niejedno zwycięstwo.

Zwycięzcom i wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy. Wykazaliście się niezwykłą kreatywnością, wrażliwością i starannością. Dziękujemy.

Zapraszamy do biblioteki wszystkich, którzy nie zdążyli zobaczyć tych piękności, gdyż jeszcze tylko kilka dni zobaczyć będzie można prace wykonane na konkurs „Najpiękniejsza Bombka Choinkowa 2016”.

    

Zobacz więcej zdjęć (KLIK)…

Thursday the 22nd. | Home | Free Joomla Templates